204,377 người nghiện tại Việt Nam, 85% trong số đó tiêm chích heroin.

Những người này là nhóm có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm HIV.

Những người tiêm chích ma tuý
nguy cơ nhiễm HIV cao hơn 33.5 lần so
với người không sử dụng.

204,377 người nghiện tại
Việt Nam; 85% trong số đó tiêm
chích he-ro-in.

45% trên tổng số người nhiễm
HIV tại Việt Nam là những người
tiêm chích ma tuý.

Dành cho người nghiện ma tuý, bệnh nhân methadone, gia đình của họ và cộng đồng nói chung muốn tìm hiểu về chương trình methadone ở Việt Nam, tiếp cận thông tin đầy đủ và chia sẻ kinh nghiệm.

TÌM HIỂU THÊM

Dành cho các bác sỹ điều trị methadone, nhân viên y tế và những người quan tâm đến lĩnh vực điều trị nghiện ma tuý và HIV/AIDS muốn tiếp cận thông tin, diễn đàn và nguồn tài liệu đào tạo.

TÌM HIỂU THÊM

Nguồn tài liệu trực tuyến sẵn có dành cho các nhân viên y tế và thành viên cộng đồng, những người mong muốn tìm hiểu về chương trình điều trị methadone tại Việt Nam.

TÌM HIỂU THÊM

ĐỊA ĐIỂM CSĐT METHADONE

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có 190 cơ sở điều trị methadone tại 51 tỉnh/thành phố trên cả nước. Tìm một cơ sở điều trị gần bạn.

XEM BẢN ĐỒ

TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM

Diễn đàn này do FHI 360 thực hiện với nguồn tài trợ từ CDC (U2G PS001172 ) trong giai đoạn từ 06/2012 đến 31/03/2014 và từ USAID (dự án SMART TA, AID-486-A-11-00011) từ ngày 01/04/2014. Nội dung tài liệu do các tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm và không thể hiện quan điểm chính thức của USAID, CDC hay Chính phủ Hoa Kỳ.